Zawieszenie zajęć praktycznych u pracodawców

Szanowni Państwo uczniowie i nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
Od 29.03 do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 
Powrót

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wypełnij formularz i zapisz się teraz.

Formularz podania