Zdobądź zawód PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

OPIS ZAWODU

Pracownik obsługi hotelowej wykonuje prace związane z przygotowaniem hotelu do przyjęcia gości oraz prace pomocnicze w części gastronomicznej obiektu; wykonuje prace porządkowe na terenie hotelu oraz prace pomocnicze związane z należytym utrzymaniem terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Pracownik obsługi hotelowej potrafi:

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji w wyżej wymienionym zawodzie gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności pomoże w podjęciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Kolejnym etapem podnoszenia kwalifikacji może być uzyskanie tytułu technika usług hotelarskich w szkole branżowej II stopnia.

 

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ TO OSOBA Z WIELOMA UMIEJETNOŚCIAMI,

OTRZYMUJĄCA WYSOKIE WYNAGRODZENIE!!!

 

Pliki do pobrania