Zdobądź zawód STOLARZ

 

OPIS ZAWODU

Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych tj. płyt, oklein i innych. Korzysta przy tym z narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz z maszyn i urządzeń do obróbki drewna, w tym z obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Stolarz potrafi:

– rozpoznawać gatunki drewna oraz właściwie dobierać drewno i materiały drewnopochodne do wykonania różnych wyrobów;
– ocenić gatunki drewna i wartość techniczną drewna oraz materiałów drewnopochodnych;
– trasować i stosować ręczną obróbkę (przerzynanie, struganie, dłutowanie, wiercenie, klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie);
– właściwie dobierać narzędzia stolarskie do wykonania prac stolarskich i umiejętnie posługiwać się tymi narzędziami;
– obsługiwać podstawowe obrabiarki drewna, piły tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki i inne;
– wykonywać płyty metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej, a także przygotować powierzchnie z wykorzystaniem wyrobów okleinowanych;
– montować meble oraz stolarkę budowlaną i wykańczać ich powierzchnię;
– wykonywać elementy przedmiotów stanowiące galanterię drewnianą;
– naprawiać i odświeżać meble oraz wyroby stolarki budowlanej;
– organizować stanowisko pracy oraz właściwie dobierać narzędzia i materiały.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie stolarz mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE,
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

STOLARZ TO BARDZO POSZUKIWANY FACHOWIEC.

GWARANTUJEMY PRAKTYKĘ U NAJLEPSZYCH MISTRZÓW.

Pliki do pobrania