Szanowni Uczniowie i Nauczyciele RSB w Kielcach, Rodzice od dzisiejszego dnia tj od 25.03 do 10.04 włącznie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

Od 25.03.2020 r. zmieniają się zasady realizacji sposobu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

Jedną z ważniejszych jest obowiązek realizacji podstawy programowej oraz ocenianie uczniów. W Związku z tym musieliśmy wprowadzić zmiany z sposobie organizacji nauczania.

Od dnia dzisiejszego każdy uczeń ma założoną skrzynkę pocztową o loginie:

nazwisko.imię@rsbkielce.eu

np. smietana.zenek@rsbkielce.eu

Hasło do konta będę podawał indywidualnie przez komunikator MSG.

Ważne jest, by dokładnie wpisywać wszystkie znaki w tym „myślniki”

Hasło należy niezwłocznie zmienić na indywidualne (warto pamiętać, że nowe hasło musi mieć osiem znaków, co najmniej: jedną dużą literę, jedną małaliterę, jedną cyfrę i jedem znak specjalny).

Logujemy się  na stronie https://nowapoczta.superhost.pl/

Skrzynki uczniów są przypisane do każdej z klas muszą być aktywowane do końca tygodnia, dlatego należy tę informację przekazać koleżankom i kolegom.

Zasady działania nauki na odległość:

Uczniowie:

Wykonują pracę zdalną na podstawie przekazywanych treści do samokształcenia przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, odbieranie i przesyłanie ćwiczeń i zadań domowych. Istotnym elementem jest rozliczalność zadań i możliwość wystawiana ocen za postępy w nauce tak jakby zajęcia odbywały się normalnym trybie.  

Nauczyciele:

Praca zdalna z klasami, przekazują treści do samokształcenia praca z uczniami, przesyłanie i odbieranie wykonanych zadań, ocenianie, prowadzenie dzienników.

Ponadto nauczyciele muszą przesyłać co tydzień sprawozdanie z postępu nauczania do wychowawców poszczególnych klas.

W sprawozdaniu powinny też znaleźć się informacje o tym ilu uczniów uczestniczyło w zajęciach (na podstawie złożonych ćwiczeń i zadań).

Pozwoli to na nadzorowanie procesu dydaktycznego.

Rodzice:

Zwracajcie uwagę na wasze pociechy by sumiennie wypełniały obowiązki szkolne, bo od tego będzie zależała również promocja do następnej klasy.

 

Ważne!!!

Skrzynki pocztowe są własnością szkoły i podlegają archiwizacji po okresie zakończenia projektu.

Taka forma pracy obowiązuje od 26.03.2020 r.

W dniu dzisiejszym zostaną zamieszczone ostatnie materiały w zakładce e-szkoła, które was obowiązują.

Pliki do pobrania