Zdobądź zawód DRUKARZ OFFSETOWY

 

OPIS ZAWODU

Drukarz offsetowy obsługuje maszyny rotacyjne arkuszowe lub zwojowe różnych typów, stosowane do druku offsetowego jedno i wielobarwnego: map, plakatów, czasopism, książek, katalogów, prospektów i innych.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Drukarz offsetowy potrafi:

– mocować i naprężać obciągi cylindra gumowego, regulować położenie formy drukowej na cylindrze drukowym, sprawdzać położenia cylindra dociskowego;
– ustawiać samonakładak maszyny arkuszowej do odpowiedniego formatu podłoża drukowego;
– sprawdzić w maszynach zwojowych mechanizmy zamocowywania, napędu i hamowania roli papieru, automatu zmieniającego rolę papieru oraz wszystkie inne mechanizmy;
– przygotowywać farby o odpowiedniej barwie i konsystencji;
– przygotowywać zespół zwilżający formę drukową;
– uruchamiać próbnie maszynę i sprawdzać poszczególne etapy pracy;
– oceniać próbne odbitki pod względem jakości druku i zgodności z oryginałem, korygować pracę maszyny i farb użytych do drukowania;
– prowadzić i nadzorować drukowanie właściwe;
– wykonywać druk połączony z innymi technikami (typografia, wklęsłodruk, brązowanie i inne);
– czyścić i konserwować obsługiwane maszyny.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie drukarz offsetowy mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE,
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

DRUKARZ TO DOBRY ORGANIZATOR

Z SZEROKĄ WIEDZĄ DOTYCZĄCĄ TECHNIK DRUKU.

Pliki do pobrania