Zdobądź zawód CIEŚLA

 

OPIS ZAWODU

Cieśla wykonuje, konserwuje, naprawia i rozbiera konstrukcje drewniane na budowie. Wykonuje naprawy ciesielskie i stolarskie wszelkich konstrukcji, urządzeń, mebli i części drewnianych. Używa prostych narzędzi ciesielskich, takich jak: siekiery, piły, strugi, młotki, ośniki oraz urządzeń i maszyn: pił taśmowych i tarczowych, frezarek, heblarek, strugarek, wiertarek i dłutownic.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Cieśla potrafi:

– analizować rysunki robocze oraz ustalać na ich podstawie zakres robót, potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej;
– ocenić przydatność elementów drewnianych do wykonania konstrukcji ciesielskiej;
– przygotowywać elementy konstrukcji ciesielskiej do montowania;
– wykonywać formy drewniane do konstrukcji betonowych i żelbetowych;
– wymieniać uszkodzone lub zniszczone elementy konstrukcji ciesielskiej;
– konserwować konstrukcje ciesielskie, zabezpieczać je przed gniciem i zagrzybieniem, przed niszczeniem przez owady oraz przed działaniem ognia.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie cieśla mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga
do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

CIEŚLA TO POSZUKIWANY ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

 

Pliki do pobrania