Zdobądź zawód BLACHARZ SAMOCHODOWY

 

OPIS ZAWODU

Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych dla przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Blacharz samochodowy potrafi:

– wykonywać podstawowe operacje ślusarskie, takie jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
– wykonywać operacje na obrabiarkach do blach: zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie oraz klejenie blach i profili; łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią;
– wykonywać obróbkę cieplną blach i części samochodowych;
– montować i demontować elementy nadwozi samochodowych i kabin samochodowych;
– sprawdzać jakość wykonywanych części i zespołów;
– usuwać uszkodzenia elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych;
– organizować stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony ppoż.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie blacharz samochodowy mogą:
 
– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje
w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku
uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

NIKT CI TAK NIE WYKLEPIE MASKI

JAK DOBRY BLACHARZ SAMOCHODOWY.

Pliki do pobrania