Zdobądź zawód KOMINIARZ

 

OPIS ZAWODU

Kominiarz wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości oraz sprawdza stan kominów wolno stojących, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej. Wydaje opinie kominiarskie.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Kominiarz potrafi:

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie kominiarz mają możliwość:

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie na rynku pracy, a doskonalenie swoich umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego w zawodzie kominiarz.

 

Mistrz w zawodzie KOMINIARZ,

cieszy się dużym prestiżem i zaufaniem, otrzymuje wysokie wynagrodzenie, a guziki jego munduru są na wagę złota!!!

Pliki do pobrania