Zdobądź zawód SPRZEDAWCA

 

OPIS ZAWODU

Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (w sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach). Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Sprzedawca potrafi:

– organizować zaopatrzenie i przyjmować dostawy towarów;
– przygotowywać produkty do sprzedaży i je eksponować;
– informować nabywcę o walorach sprzedawanych produktów;
– pomóc nabywcy przy wyborze produktu;
– sprawnie realizować zamówienia składane przez nabywców;
– inkasować należności za sprzedane produkty;
– dbać o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
– załatwiać reklamacje zakupionych towarów;
– przyjmować i rejestrować zamówienia na towary w hurtowniach;
– współpracować w przygotowaniu oferty sprzedaży oraz badaniu sytuacji rynkowej;
– zawierać transakcje sprzedaży; sporządzać faktury za towary;
– przestrzegać warunków sanitarnych sprzedaży;
– zabezpieczać punkt sprzedaży przed włamaniem, kradzieżą itp.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie sprzedawca mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE,
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

SPRZEDAWCA TO ZAWÓD DLA OPTYMISTÓW LUBIĄCYCH

DZIELIĆ SIĘ SWOIM UŚMIECHEM I ENTUZJAZMEM.

Pliki do pobrania