Zdobądź zawód ELEKTRYK

 

OPIS ZAWODU

Elektryk montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne. Diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy. Dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Elektryk potrafi:

– montować i uruchamiać maszyny oraz urządzenia elektryczne, a także wykonywać i uruchamiać instalacje elektryczne;
– dobierać, użytkować, instalować i obsługiwać maszyny oraz urządzenia elektryczne, a także aparaturę sterującą i pomiarową;
– montować układy zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn oraz urządzeń elektrycznych;
– instalować, użytkować i obsługiwać układy energoelektroniczne, określać parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych;
– stosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
– wykonywać pomiary i diagnozować stan urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; oceniać jakość wykonanych prac;
– posługiwać się dokumentacją techniczną, rysunkami oraz schematami maszyn i urządzeń elektrycznych;
– posługiwać się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie elektryk mają możliwość:

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

„ELEKTRYKA PRĄD NIE TYKA” DLATEGO NIE MUSI SIĘ MARTWIĆ

O DOBRZE PŁATNE ZLECENIA.

Pliki do pobrania