Zdobądź zawód CUKIERNIK

 

OPIS ZAWODU

Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z wypiekaniem ciast i ciastem o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami oraz obciąganych różnego rodzaju polewami i kowerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Cukiernik potrafi:

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie cukiernik mają możliwość:

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie swoich umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.

 

Mistrz w zawodzie cukiernik to artyska ze słodką pasją,

otrzymujący wysokie wynagrodzenie!!!

Pliki do pobrania