Zdobądź zawód TAPICER

 

OPIS ZAWODU

Tapicer wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczanów, krzeseł), tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzeń w tramwajach), prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy wnętrz mieszkalnych. Wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Tapicer potrafi:

– organizować stanowisko pracy oraz jego wyposażanie;
– czytać rysunki robocze i sporządzać odręczne szkice przedstawiające rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich;
– dobierać materiały potrzebne do wykonania mebla tapicerskiego określonego typu;
– dobierać tkaniny do typu i stylu wnętrza;
– obliczać zapotrzebowanie materiałowe na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji rysunkowej i technologicznej wyrobu;
– oceniać jakość surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz dobierać właściwy rodzaj tapicerki do konstrukcji określonego typu i stylu mebla;
– tapicerować sprzęt sportowy i sprzęt w środkach transportowych;
– tapicerować drzwi oraz wykonywać wyciszenie ścianek działowych;
– wykańczać wyroby tapicerskie pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami;
– wykonywać naprawy i renowacje wyrobów tapicerskich;
– wykonywać pomocnicze roboty stolarskie przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie tapicer mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

TAPICER TO ZAWÓD Z TRADYCJAMI,

KTÓRY OBECNIE PRZEŻYWA PRAWDZIWY RENESANS.

Pliki do pobrania