Zdobądź zawód ELEKTROMECHANIK

 

OPIS ZAWODU

Elektromechanik instaluje, montuje, demontuje i naprawia urządzenia elektryczne, takie jak: sprzęt zmechanizowany, chłodziarki, urządzenia grzejne, klimatyzacyjne i sprzęt oświetleniowy. Wykorzystuje narzędzia elektromonterskie, ślusarskie, elektronarzędzia oraz podstawowe mierniki elektryczne. Przeprowadza diagnozowanie stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Elektromechanik potrafi:

– montować i uruchamiać maszyny i urządzenia elektryczne i elektromechaniczne oraz instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
– wykonywać elementy grzejne, czujniki stanu, aparaty elektryczne niskiego napięcia, różnego typu łączniki i inne elementy elektrotechniczne stosowane w urządzeniach elektrycznych;
– wykonywać instalacje elektryczne oraz połączenia elektryczne rozłączne i nierozłączne wewnątrz urządzeń elektrycznych;
– oceniać na podstawie pomiarów stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;
– obsługiwać obrabiarki oraz maszyny i urządzenia wykorzystywane przy produkcji elementów mechanicznych, konstrukcji nośnych i obudów;
– diagnozować, wykrywać i usuwać uszkodzenia oraz konserwować sprzęt, maszyny i urządzenia elektryczne;
– organizować stanowisko pracy w różnych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej oraz optymalnego doboru narzędzi i materiałów;
– posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie Elektromechanik mają możliwość:

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

ELEKTROMECHANIK TO ZŁOTA RĄCZKA OD WSZYSTKICH

URZĄDZEŃ DOMOWYCH I NIE TYLKO.

Pliki do pobrania