Zdobądź zawód MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 

OPIS ZAWODU

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje, instaluje, a także dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Wykonuje oczyszczanie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie i malowanie instalacji, lutowanie, klejenie, spawanie i łączenie rur, mierzenie i docinanie rur, wiercenie otworów, gwintowanie, szlifowanie, gięcie rur, uszczelnianie złączy kielichowych, składnie, spawanie, lutowanie oraz montaż grzejników i urządzeń sanitarnych.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Monter sieci i instalacji sanitarnych potrafi:

– wykonywać prace instalacyjne oraz montażowe sieci i urządzeń sanitarnych;
– montować specjalistyczne urządzenia do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.;
– odczytywać rysunki techniczne, wykonawcze i robocze;
– przeprowadzać kontrole szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych;
– montować przewody kanalizacyjne i urządzenia sanitarne;
– dobierać grzejniki i urządzenia grzewcze;
– sprawdzać budynki pod kątem spełniania wymogów ochrony cieplnej;
– przeprowadzać konserwacje instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
– usuwać awarie wodociągowe między innymi poprzez montowanie i wymienianie uszkodzonych urządzeń oraz odcinków rur, zaworów, liczników itp.;
– dokonywać odbioru technicznego nowo zainstalowanych i naprawianych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE,
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

POTOCZNIE NAZYWANY HYDRAULIKIEM, JEST SPECJALISTĄ, BEZ

KTÓREGO NIE MOŻE SIĘ OBYĆ ŻADNE GOSPODARSTWO DOMOWE.

Pliki do pobrania