Jeśli zastanawiasz się nad wyborem zawodu, lub nad wyborem szkoły ponadpodstawowej – zapoznaj się z ofertą edukacyjną Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia powołanej przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

 

Co nas wyróżnia?

 

- jesteśmy pierwszą szkołą w regionie powołaną przez przedsiębiorców;

- poza tradycyjnymi zawodami oferujemy naukę w zawodach unikatowych np. kominiarz czy kamieniarz;

- otrzymasz wynagrodzenie za każdy miesiąc nauki zawodu;

- umożliwiamy zdobycie ciekawych, dodatkowych umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy;

- oferujemy ciekawe kursy i szkolenia;

- dla najlepszych fundowane są stypendia.

 

Zawody, w których możesz podjąć naukę:

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik

Mechanik motocyklowy

Blacharz samochodowy

Lakiernik samochodowy

Fryzjer

Cukiernik

Piekarz

Kucharz

Kelner

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kominiarz

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Kamieniarz

Murarz - tynkarz

Krawiec


i wiele innych...

 

Szkoła zaprasza uczniów, którzy w przyszłości chcialiby wykonywać zawód zgodny z własnymi zainteresowaniami, lub prowadzić własną firmę.

 

Szkoła zamierza kultywować najlepsze tradycje Polskiego Rzemiosła.

Głównym zadaniem szkoły jest dostarczenie kadr dla rzemiosła i firm regionu, a tym samym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest wysoko cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.