Wypełnij poniższy formularz lub pobierz i wyślij podanie listownie na adres szkoły.

pobierz formularz podania

Wybór kierunku kształcenia *

Dane osobowe kandydata do szkoły

Imię ucznia *

Nazwisko ucznia *

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) *

Miejsce urodzenia *

Telefon ucznia

Imię matki *

Nazwisko matki *

Telefon matki

Imię ojca *

Nazwisko ojca *

Telefon ojca

Adres zamieszkania kandydata

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Adres zameldowania kandydata

Miejscowość / ulica / nr domu / nr lokalu *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Informacje dodatkowe

Dotychczasowy przebieg nauki (nazwa, rok ukończenia szkoły)

O szkole dowiedziałem się z:

Szkołę polecił mi (imię i nazwisko osoby polecającej)

Jakie zainteresowania chciałbyś/chciała rozwijać w szkole (np. sport, śpiew, taniec...)

Informujemy Panią/Pana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody spowoduje, brak możliwości złożenia Formularza w wersji elektronicznej, ponieważ nie będziemy mogli wykorzystać tych danych do celów rekrutacji. Dlatego prosimy Panią/Pana o uważne przeczytanie treści i oznaczenie odpowiednich pól zgody.


* - pole wymagane