Zdobądź zawód MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OPIS ZAWODU

Mechanik pojazdów samochodowych konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Mechanik pojazdów samochodowych potrafi:

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych mają możliwość:

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie na rynku pracy, a doskonalenie swoich umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

 

Mistrz w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

to poszukiwany na rynku specjalista, otrzymujący wysokie wynagrodzenie!!

Pliki do pobrania