Zdobądź zawód OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

OPIS ZAWODU

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające. Ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek. Czyści i konserwuje obsługiwane maszyny, urządzenia i przyrządy.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Operator obrabiarek skrawających potrafi:

– obsługiwać i nadzorować obrabiarki, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie;
– wykonywać i czytać rysunki techniczne;
– uruchamiać i zatrzymywać obrabiarki skrawające oraz ustawiać ich parametry pracy;
– dobierać narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki oraz mocować narzędzia skrawające;
– wykonywać program obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
– regulować mechanizmy robocze poszczególnych maszyn i urządzeń;
– kontrolować jakość obrabianych powierzchni szablonami, sprawdzianami, suwmiarkami, mikrometrem i innymi;
– sprawdzać stan techniczny i określać stopnień zużycia narzędzi skrawających;
– wykrywać nieprawidłowości pracy, usuwać drobne usterki maszyn i urządzeń skrawających;
– posługiwać się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE,
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.

 

Pliki do pobrania