Zdobądź zawód PIEKARZ

 

OPIS ZAWODU

Piekarz wytwarza wyroby piekarskie zgodnie z recepturą, ocenia przydatność surowców, magazynuje surowce. Korzysta przy tym z narzędzi, maszyn i urządzeń. Ocenia pieczywo, przygotowuje je do dystrybucji oraz prowadzi dokumentację produkcyjną w zakładach piekarskich. W zawodzie piekarz szczególnie ważna jest zdolność do wykonywania oceny organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, sprawność fizyczna, skrupulatność, dokładność i zdolność do koncentracji.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Piekarz potrafi:

– oceniać jakość surowców piekarskich, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
– posługiwać się recepturami piekarskimi;
– przygotować surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta pszennego, żytniego, mieszanego, specjalnego i dietetycznego;
– sporządzać ciasta do produkcji wyrobów piekarskich pszennych, żytnich, mieszanych, specjalnych i dietetycznych;
– dzielić i formować kęsy ciasta na wyroby piekarskie;
– oceniać stopień rozrostu kęsów ciasta;
– prowadzić wypiek pieczywa;
– oceniać jakość wyrobów piekarskich, przygotować wyroby piekarskie do dystrybucji;
– obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów piekarskich;
– przestrzegać procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie piekarz mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje
w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

WYTWARZANIE CHLEBA WEDŁUG TRADYCYJNYCH RECEPTUR

TO SZTUKA I GWARANCJA UZNANIA DLA PIEKARZA.

Pliki do pobrania