Zdobądź zawód BLACHARZ

 

OPIS ZAWODU

Blacharz wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach oraz profili kształtowych na potrzeby przemysłu i budownictwa, a także lotnictwa, wyposażenia statków, przemysłu samochodowego, renowacji zabytków oraz codziennego użytku.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Blacharz potrafi:

– przygotowywać oraz wykonywać operacje obróbki ręcznej i mechanicznej blachy, takie jak:
trasowanie, piłowanie, wiercenie, cięcie, prostowanie, wyginanie blach itp.;
– wykonywać połączenia blach techniką spawania, zgrzewania, poprzez lutowanie, nitowanie,
klejenie;
– wykonywać szkice wyrobów blacharskich oraz odczytywać schematy i rysunki wykonawcze
i złożeniowe;
– wykonywać operacje blacharskie narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz na obrabiarkach do
blach;
– naprawiać i konserwować metalowe elementy konstrukcyjne, wyrobów oraz pokryć z blachy a także
sprawdzać ich jakość;
– wykonywać konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich, w tym lokalizować usterki

 

sprzętu i współpracować z serwisantami;

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie blacharz mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje
w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE,
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku

 

uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.

 

BLACHARZ ZE ZWYKŁEJ BLACHY ROBI DZIEŁA SZTUKI,

KTÓRE PRZETRWAJĄ LATA.

Pliki do pobrania