Zdobądź zawód KAMIENIARZ

 

OPIS ZAWODU

Kamieniarz przeprowadza obróbkę ręczną i mechaniczną oraz klinowanie różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych, wykonuje roboty renowacyjne oraz konserwację podstawowych narzędzi, frezarek i tokarek kamieniarskich.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Kamieniarz potrafi:

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie kamieniarz mają możliwość:

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie na rynku pracy, a doskonalenie swoich umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego w zawodzie kamieniarz.

 

Mistrz w zawodzie Kamieniarz,

to ARTYSTA W SWOIM FACHU, CIESZĄCY SIĘ UZNANIEM, otrzymujący wysokie wynagrodzenie!!!

Pliki do pobrania