Zdobądź zawód KOWAL

 

OPIS ZAWODU

Kowal wykonuje i naprawia różnego rodzaju wyroby oraz urządzenia ze stali i metali kolorowych. Robi to ręcznie lub za pomocą urządzeń mechanicznych, takich jak: młoty i prasy. Odkuwa elementy konstrukcji stalowych, kuje w matrycach odkuwki, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Kowal potrafi:

– obsługiwać kowalskie urządzenia grzewcze;
– nadawać żądany kształt nagrzanym materiałom ze stali przez wyciąganie, rozpłaszczanie, zgrubianie, zginanie, skręcanie itp.;
– ciąć metale na zimno i gorąco siekierkami kowalskimi lub przecinakami;
– wygładzać metale gładzikami i żłobnikami, przebijać otwory, prostować konstrukcje stalowe;
– ciąć stal profilowaną wg żądanych krzywizn, z uwzględnieniem naddatków na obróbkę;
– kuć, prasować, tłoczyć i przycinać odkuwki ze stali węglowej i stopowej;
– wyrabiać i naprawiać narzędzia rolnicze, przedmioty gospodarstwa rolnego i domowego;
– oceniać dokładność wyprostowanego lub odkutego wyrobu przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych, takich jak: szablony, wzorce;
– wykrywać przyczyny nieprawidłowego działania urządzeń kuźniczych;
– cechować gotowe wyroby.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie kowal mają możliwość:

– uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które potwierdza kwalifikacje w zawodzie i jest wysoko cenione we wszystkich krajach UE,
– przystąpić do następnego poziomu kształcenia (szkoła branżowa II stopnia), a w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, podjąć naukę w szkole wyższej.

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie, a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego.
 
 

KOWAL TO ZAWÓD Z TRADYCJAMI STARYMI JAK SAMO ŻELAZO.

ZOSTAŃ ARTYSTĄ WŚRÓD KOWALI. ZAPEWNIAMY PRAKTYKĘ.

Pliki do pobrania