Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia  ogłasza nabór w roku szkolnym 2021/2022 w następujących zawodach:

Blacharz

Blacharz samochodowy

Cieśla

Cukiernik 

Drukarz offsetowy

Elektromechanik

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektryk

Fryzjer

Kamieniarz

Kelner

Kominiarz

Kowal

Krawiec

Kucharz

Lakiernik samochodowy

Mechanik motocyklowy

Mechanik pojazdów samochodowych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Operator obrabiarek skrawających

Piekarz

Pracownik obsługi hotelowej

Przetwórca mięsa

Sprzedawca

Stolarz

Ślusarz

Tapicer

 

Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają u mistrzów szkolących  w zakładach na terenie Kielc oraz powiatu kieleckiego.

O przyjęciu do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  powołana przez Dyrektora Szkoły .

 Kandydat kończący naukę w szkole podstawowej może złożyć podanie o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczna oraz powinien złożyć w terminie do 25 czerwca 2021 r. w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

1) kwestionariusz podpisany przez kandydata oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów;

2) zdjęcia - 2 szt.;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej  -  po zakończeniu roku szkolnego, czyli od 25.06.2021 r.;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych;

5) deklaracja pracodawcy o możliwości podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Uwaga: Sekretariat Szkoły  informuje o  zakładach pracy przyjmujących młodocianych pracowników na praktykę..

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna nie ustaliła zasad punktowych przyjęcia do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednak w przypadku dużej ilości kandydatów zostanie przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń według następujących zasad:

-  z najwyższą średnią ocen ze świadectwa z szkoły podstawowej

-  z  najwyższym wynikiem egzaminu po szkole podstawowej

 -  laureaci olimpiad i konkursów stopnia wojewódzkiego

 - wolontariusze

 -  kandydaci będący w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.

 

Listy przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów będą dostępne od 23.07.2021 r. w sekretariacie Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach, ul. Warszawska 34.

 

W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może przedłużyć termin rekrutacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły (tel. 41 344 76 53)

 

DYREKTOR SZKOŁY

Powrót

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wypełnij formularz i zapisz się teraz.

Formularz podania