Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia ogłasza nabór w roku szkolnym 2024/2025 w następujących zawodach:
 
• Blacharz
• Blacharz samochodowy
• Cieśla
• Cukiernik
• Dekarz
• Drukarz fleksograficzny
• Drukarz offsetowy
• Elektromechanik
• Elektromechanik pojazdów samochodowych
• Elektryk
• Fryzjer
• Kamieniarz
• Kelner
• Kominiarz
• Kowal
• Krawiec
• Kucharz
• Lakiernik samochodowy
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• Murarz-tynkarz
• Operator obrabiarek skrawających
• Piekarz
• Pracownik obsługi hotelowej
• Przetwórca mięsa
• Sprzedawca
• Stolarz
• Ślusarz
• Tapicer
 
Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają u mistrzów szkolących w zakładach na terenie Kielc oraz powiatu kieleckiego.
O przyjęciu do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły .
Kandydat kończący naukę w szkole podstawowej może złożyć podanie o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczna oraz powinien złożyć w terminie do 21 czerwca 2024 r. w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
1) kwestionariusz podpisany przez kandydata oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów;
2) zdjęcia - 2 szt.;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej - po zakończeniu roku szkolnego, czyli od 21.06.2024 r.;
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych;
5) deklaracja pracodawcy o możliwości podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Uwaga: Sekretariat Szkoły informuje o zakładach pracy przyjmujących młodocianych pracowników na praktykę..
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna nie ustaliła zasad punktowych przyjęcia do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednak w przypadku dużej ilości kandydatów zostanie przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń według następujących zasad:
- z najwyższą średnią ocen ze świadectwa z szkoły podstawowej
- z najwyższym wynikiem egzaminu po szkole podstawowej
- laureaci olimpiad i konkursów stopnia wojewódzkiego
- wolontariusze
- kandydaci będący w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej.
Listy przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów będą dostępne od 26.07.2024 r. w sekretariacie Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Kielcach, ul. Warszawska 34.
W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może przedłużyć termin rekrutacji.
Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły (tel. 41 344 11 55)
Powrót

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wypełnij formularz i zapisz się teraz.

Formularz podania