Zdobądź zawód MECHANIK MOTOCYKLOWY

 

OPIS ZAWODU

Mechanik motocyklowy wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespołów; kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

 

GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Mechanik motocyklowypotrafi:

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Absolwenci szkół branżowych kształcących się w zawodzie mechanik motocyklowy mają możliwość:

 

DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Uzyskanie kwalifikacji czeladnika gwarantuje zatrudnienie na rynku pracy, a doskonalenie swoich umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu mistrzowskiego w zawodzie mechanik motocyklowy.

 

Mistrz w zawodzie MECHANIK MOTOCYKLOWY,

ŁĄCZY PASJĘ Z PRACĄ, poszukiwany specjalista, otrzymujący wysokie wynagrodzenie!!!

Pliki do pobrania